Shinohara Iku

Articles:  1-1 of 1

  • The Plasma Wave Experiment (PWE) on board the Arase (ERG) satellite

    Kasahara Yoshiya , Kasaba Yasumasa , Kojima Hirotsugu , Yagitani Satoshi , Ishisaka Keigo , Kumamoto Atsushi , Tsuchiya Fuminori , Ozaki Mitsunori , Matsuda Shoya , Imachi Tomohiko , Miyoshi Yoshizumi , Hikishima Mitsuru , Katoh Yuto , Ota Mamoru , Shoji Masafumi , Matsuoka Ayako , Shinohara Iku

    The Exploration of energization and Radiation in Geospace (ERG) project aims to study acceleration and loss mechanisms of relativistic electrons around the Earth. The Arase (ERG) satellite was launche …

    Earth, Planets and Space (70), 2018-05-21

    IR 

Page Top