Nakashima Ayumu

Articles:  1-1 of 1

  • Endothelial Dysfunction, Increased Arterial Stiffness, and Cardiovascular Risk Prediction in Patients With Coronary Artery Disease: FMD‐J (Flow‐Mediated Dilation Japan) Study A

    Maruhashi Tatsuya , Soga Junko , Fujimura Noritaka , Idei Naomi , Mikami Shinsuke , Iwamoto Yumiko , Iwamoto Akimichi , Kajikawa Masato , Matsumoto Takeshi , Oda Nozomu , Kishimoto Shinji , Matsui Shogo , Hashimoto Haruki , Aibara Yoshiki , Yusoff Farina Mohamad , Hidaka Takayuki , Kihara Yasuki , Chayama Kazuaki , Noma Kensuke , Nakashima Ayumu , Goto Chikara , Tomiyama Hirofumi , Takase Bonpei , Kohro Takahide , Suzuki Toru , Ishizu Tomoko , Ueda Shinichiro , Yamazaki Tsutomu , Furumoto Tomoo , Kario Kazuomi , Inoue Teruo , Koba Shinji , Watanabe Kentaro , Takemoto Yasuhiko , Hano Takuzo , Sata Masataka , Ishibashi Yutaka , Node Koichi , Maemura Koji , Ohya Yusuke , Furukawa Taiji , Ito Hiroshi , Ikeda Hisao , Yamashina Akira , Higashi Yukihito , Yukihito Higashi

    BackgroundThe usefulness of vascular function tests for management of patients with a history of coronary artery disease is not fully known.Methods and ResultsWe measured flow‐mediated vasodilation (F …

    Journal of the American Heart Association 7(14), e008588, 2018-07

    IR 

Page Top