Horiuchi Kazuki

ID:9000399779275

Department of Internal Medicine, National Defense Medical College, Japan (2019年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Atypical Clinical Presentation of Crohn's Disease with Superior Mesenteric Vein Obstruction and Protein-losing Enteropathy

    Ito Suguru , Sugihara Nao , Hanawa Yoshinori , Furuhashi Hirotaka , Takajo Takeshi , Shirakabe Kazuhiko , Watanabe Chikako , Komoto Shunsuke , Tomita Kengo , Nagao Shigeaki , Shinozaki Masami , Higashiyama Masaaki , Nakagawa Akihiko , Kubota Michio , Miyagishima Daisuke , Gotoh Nobuaki , Miura Soichiro , Ueno Hideki , Hokari Ryota , Horiuchi Kazuki , Mizoguchi Akinori , Soga Shigeyoshi , Tanemoto Rina , Nishii Shin , Terada Hisato , Wada Akinori

    <p>We herein report a 44-year-old man suffering from systemic edema due to protein-losing enteropathy (PLE) with superior mesenteric vein (SMV) obstruction and development of collateral veins, w …

    Internal Medicine 58(3), 369-374, 2019

    J-STAGE 

Page Top