Khai Bui T.

Articles:  1-1 of 1

  • Upgrading of shielding for rare decay search in CANDLES (The 9th International Symposium on Radiation Safety and Detection Technology (ISORD-9))

    Nakajima Kyohei , Batpurev Temuge , Chan Wei M. , Dokaku Fumiya , Fushimi Kenichi , Kanagawa Kazuki , Katagiri Seiya , Kawasaki Kohei , Khai Bui T. , Kino Hidetoshi , Kinoshita Enki , Kishimoto Tadafumi , Hazama Ryuta , Hiraoka Hirokazu , Hiyama Daiki , Iida Takashi , Ishikawa Masahiro , Li Xiaolong , Maeda Tsuyoshi , Matsuoka Kenji , Moser Michael , Nomachi Masaharu , Ogawa Izumi , Ohata Takaki , Sato Hiroyoshi , Shamoto Kazuki , Shimada Makiko , Shokati Masoumeh , Takahashi Naruki , Takemoto Yasuhiro , Takihira Yukichi , Tamagawa Yoichi , Tozawa Masashi , Teranishi Kanau , Tetsuno Konosuke , Trang Van T.T. , Tsuzuki Masahito , Umehara Saori , Wang Wei , Yoshida Sei , Yotsunaga Naoki

    Progress in nuclear science and technology 6, 144-147, 2019-01

Page Top