Minoru Nishiyama

Articles:  1-1 of 1

  • Supplement the Personal Record and Work of Kazuo Sato of the Founder of Nihon University School of Dentistry  [in Japanese]

    KUDO Itsuro , MIYAKE Masahiko , MISAKI Toru , KANAYAMA Toshiyoshi , NISHIYAMA Minoru , KOMURO Toshinobu , OTA Hajime , SATO Tsutomu , Itsuro Kudo , Masahiko Miyake , Toru Misaki , Toshiyoshi Kanayama , Minoru Nishiyama , Toshinobu Komuro , Hajime Ota , Tsutomu Sato , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , 日本大学歯学部 , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry , Nihon University School of Dentistry

    日本歯科医史学会会誌 25(4), 212, 2004-09-30

    IR  Ichushi Web 

Page Top