Yamane Yu-ichi

Articles:  1-1 of 1

  • 2001-01

    Fukuda Hisashi , Hiyoshi Akira , Sunagawa Hideyuki , Tanaka Kentaro , Fujita Jin , Yamane Yu-ichi , Wakabayashi Saburo

    Journal of Bioscience and Bioengineering 92(2), 200-200, 2001-01-01

    DOI 

Page Top