Kayaba Yasuhisa

Articles:  1-1 of 1

  • Fabrication of Si Nanowire Field-Effect Transistor for Highly Sensitive, Label-Free Biosensing

    Kudo Takashi , Kasama Toshihiro , Ikeda Takeshi , Hata Yumehiro , Tokonami Shiho , Yokoyama Shin , Kikkawa Takamaro , Sunami Hideo , Ishikawa Tomohiro , Suzuki Masato , Okuyama Kiyoshi , Tabei Tetsuo , Ohkura Kensaku , Kayaba Yasuhisa , Tanushi Yuichiro , Amemiya Yoshiteru , Cho Yoshinori , Monzen Tomomi , Murakami Yuji , Kuroda Akio , Nakajima Anri

    Japanese Journal of Applied Physics 48(6), 06FJ04-06FJ04, 2009-06-22

    DOI 

Page Top