Yamaki Tetsuji

ID:9000401875926

School of Sciences, Sugiyama Jyogakuin University, Nissin, Aichi 470-01 (1996年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Study ofdE/dxin a Drift Chamber with He-C2H6Gas Mixture

    Emi Keiko , Tsukamoto Toshifumi , Hirano Hiroyuki , Mamada Haruhiko , Sakai Yoshihide , Uno Shoji , Itami Shunsuke , Kajikawa Ryoichi , Nitoh Osamu , Ohishi Noritsugu , Sugiyama Akira , Suzuki Shiro , Takahashi Kaoru , Tamagawa Yoichi , Tomoto Makoto , Yamaki Tetsuji

    Journal of the Physical Society of Japan 65(3), 657-660, 1996-03-15

    DOI 

Page Top