Nakao Taro

ID:9000401902590

Department of Physics, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 (2008年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Identification of New Isotopes125Pd and126Pd Produced by In-Flight Fission of 345 MeV/nucleon238U: First Results from the RIKEN RI Beam Factory

    Ohnishi Tetsuya , Kubo Toshiyuki , Kusaka Kensuke , Yoshida Atsushi , Yoshida Koichi , Fukuda Naoki , Ohtake Masao , Yanagisawa Yoshiyuki , Takeda Hiroyuki , Kameda Daisuke , Yamaguchi Yoshitaka , Aoi Nori , Yoneda Ken-ichiro , Otsu Hideaki , Takeuchi Satoshi , Sugimoto Takashi , Kondo Yosuke , Scheit Heiko , Gono Yasuyuki , Sakurai Hiroyoshi , Motobayashi Tohru , Suzuki Hiroshi , Nakao Taro , Kimura Hitomi , Mizoi Yutaka , Matsushita Masafumi , Ieki Kazuo , Kuboki Takamasa , Yamaguchi Takayuki , Suzuki Takeshi , Ozawa Akira , Moriguchi Tetsuaki , Yasuda Yusuke , Nakamura Takashi , Nannichi Takashi , Shimamura Tomoyuki , Nakayama Yoshiaki , Geissel Hans , Weick Helmut , A. Nolen Jerry , B. Tarasov Oleg , S. Nettleton Anthony , P. Bazin Daniel , M. Sherrill Bradley , J. Morrissey David , Mittig Wolfgang

    Journal of the Physical Society of Japan 77(8), 083201-083201, 2008-08-15

    DOI 

Page Top