Kihou Kunihiro

ID:9000401906794

JST, Transformative Research-Project on Iron Pnictides (TRIP), Chiyoda, Tokyo 102-0075, Japan (2010年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • 2010-05-15

    Terashima Taichi , Kimata Motoi , Kurita Nobuyuki , Satsukawa Hidetaka , Harada Atsushi , Hazama Kaori , Imai Motoharu , Sato Akira , Kihou Kunihiro , Lee Chul-Ho , Kito Hijiri , Eisaki Hiroshi , Iyo Akira , Saito Taku , Fukazawa Hideto , Kohori Yoh , Harima Hisatomo , Uji Shinya

    Journal of the Physical Society of Japan 79(5), 053702-053702, 2010-05-15

    DOI 

Page Top