Nakao Taro

ID:9000401907164

Department of Physics, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan (2010年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Identification of 45 New Neutron-Rich Isotopes Produced by In-Flight Fission of a238U Beam at 345 MeV/nucleon

    Ohnishi Tetsuya , Kubo Toshiyuki , Kusaka Kensuke , Yoshida Atsushi , Yoshida Koichi , Ohtake Masao , Fukuda Naoki , Takeda Hiroyuki , Kameda Daisuke , Tanaka Kanenobu , Inabe Naohito , Yanagisawa Yoshiyuki , Gono Yasuyuki , Watanabe Hiroshi , Otsu Hideaki , Baba Hidetada , Ichihara Takashi , Yamaguchi Yoshitaka , Takechi Maya , Nishimura Shunji , Ueno Hideki , Yoshimi Akihiro , Sakurai Hiroyoshi , Motobayashi Tohru , Nakao Taro , Mizoi Yutaka , Matsushita Masafumi , Ieki Kazuo , Kobayashi Nobuyuki , Tanaka Kana , Kawada Yosuke , Tanaka Naoki , Deguchi Shigeki , Satou Yoshiteru , Kondo Yosuke , Nakamura Takashi , Yoshinaga Kenta , Ishii Chihiro , Yoshii Hideakira , Miyashita Yuki , Uematsu Nobuya , Shiraki Yasutsugu , Sumikama Toshiyuki , Chiba Junsei , Ideguchi Eiji , Saito Akito , Yamaguchi Takayuki , Hachiuma Isao , Suzuki Takeshi , Moriguchi Tetsuaki , Ozawa Akira , Ohtsubo Takashi , A. Famiano Michael , Geissel Hans , S. Nettleton Anthony , B. Tarasov Oleg , P. Bazin Daniel , M. Sherrill Bradley , L. Manikonda Shashikant , A. Nolen Jerry

    Journal of the Physical Society of Japan 79(7), 073201-073201, 2010-07-15

    DOI 

Page Top