Bushimata Takeshi

Articles:  1-1 of 1

  • Studying Black Holes with VERA

    Honma Mareki , Bushimata Takeshi , Choi Yoon Kyung , Fujii Takahiro , Hirota Tomoya , Horiai Koji , Imai Hiroshi , Inomata Noritomo , Ishitsuka Jose K. , Iwadate Kenzaburo , Jike Takaaki , Kameya Osamu , Kamohara Ryuichi , Kan-ya Yukitoshi , Kawaguchi Noriyuki , Kobayashi Hideyuki , Kuji Seisuke , Kurayama Tomoharu , Manabe Seiji , Miyaji Takeshi , Nakagawa Akiharu , Nakashima Kouichirou , Nagayoshi Riiko , Omodaka Toshihiro , Oyama Tomoaki , Rioja Maria , Sakai Satoshi , Sakakibara Sei-ichiro , Sato Katsuhisa , Sasao Tetsuo , Shibata Katsunori M. , Shimizu Rie , Sora Kasumi , Suda Hiroshi , Tamura Yoshiaki , Yamashita Kazuyoshi

    Progress of Theoretical Physics Supplement 155, 339-340, 2004-08-24

    DOI 

Page Top