Katsuda Satoru

Articles:  1-1 of 1

  • Orbital Calibration of the XIS

    Hayashida Kiyoshi , Torii Ken'ichi , Namiki Masaaki , Anabuki Naohisa , Katsuda Satoru , Tawa Noriaki , Miyauchi Tomofumi , Hasuike Kazuto , Nagai Masaaki , Tsunemi Hiroshi , Matsumoto Hironori , Tsuru Takeshi G. , Mori Hideyuki , Nakajima Hiroshi , Yamaguchi Hiroya , Hyodo Yoshiaki , Inui Tatsuya , Uchiyama Hideki , Ozawa Midori , Koyama Katsuji , Miller Eric D. , Bautz Mark W. , LaMarr Beverly , Kissel Steve E. , Dotani Tadayasu , Murakami Hiroshi , Ozaki Masanobu , Anada Takayasu , Bamba Aya , Hiraga Junko , Senda Atsushi , Takei Dai , Kitamoto Shunji , Mori Koji , Maeno Shouta , Team the Suzaku XIS

    Progress of Theoretical Physics Supplement 169, 316-321, 2007-08-24

    DOI 

Page Top