Mazin Daniel

ID:9000402478964

ICRR, U. of Tokyo:Max-Planck-Inst. fuer Phys. (2018年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • MAGIC Report 64: MAGIC Observation of GRB 160821B under a decent moon condition  [in Japanese]

    Fukami Satoshi , Kushida Junko , Kubo Hidetoshi , Kumon Taku , Kuroda Hayato , Saito Takayuki , Sakurai Shunsuke , Takahashi Mitsunari , Taneda Yuki , Tsujimoto Shimpei , Teshima Masahiro , Colin Pierre , Nakajima Daisuke , Nagayoshi Tsutomu , Nishijima Kyoshi , Nozaki Seiya , Hadasch Daniela , Hayashida Masaaki , Hirako Joe , Mazin Daniel , Masuda Shu , MAGIC Collaboration , Noda Koji , Inoue Susumu , Inada Tomohiro , Iwamura Yuki , Orito Reiko , Kamimoto Takumi , Kimura Souichiro

    Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 73.1(0), 430-430, 2018

    J-STAGE 

Page Top