Tsutsui Hiroyuki

Articles:  1-1 of 1

  • Simple Risk Score to Predict Survival in Acute Decompensated Heart Failure : A₂B Score

    Nakada Yasuki , Kawakami Rika , Matsushima Shouji , Ide Tomomi , Kanaoka Koshiro , Ueda Tomoya , Ishihara Satomi , Nishida Taku , Onoue Kenji , Soeda Tsunenari , Okayama Satoshi , Watanabe Makoto , Okura Hiroyuki , Tsuchihashi-Makaya Miyuki , Tsutsui Hiroyuki , Saito Yoshihiko

    Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 83(5), 1019-1024, 2019-05

Page Top