Nakada Taka-aki

Articles:  1-1 of 1

  • Variations in infection sites and mortality rates among patients in intensive care units with severe sepsis and septic shock in Japan

    Abe Toshikazu , Ogura Hiroshi , Kushimoto Shigeki , Shiraishi Atsushi , Sugiyama Takehiro , Deshpande Gautam A. , Uchida Masatoshi , Nagata Isao , Saitoh Daizoh , Fujishima Seitaro , Mayumi Toshihiko , Hifumi Toru , Shiino Yasukazu , Nakada Taka-aki , Tarui Takehiko , Otomo Yasuhiro , Okamoto Kohji , Umemura Yutaka , Kotani Joji , Sakamoto Yuichiro , Sasaki Junichi , Shiraishi Shin-ichiro , Takuma Kiyotsugu , Tsuruta Ryosuke , Hagiwara Akiyoshi , Yamakawa Kazuma , Masuno Tomohiko , Takeyama Naoshi , Yamashita Norio , Ikeda Hiroto , Ueyama Masashi , Fujimi Satoshi , Gando Satoshi , JAAM FORECAST group

    Background Accurate and early identification of infection sites might help to drive crucial decisions regarding the treatment of sepsis. We aimed to determine the clinical and etiological features of …

    Journal of Intensive Care (7), 28, 2019-05-03

    IR 

Page Top