Yoshida Teruhiko

Articles:  1-1 of 1

  • ZNF384-related fusion genes define a subgroup of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with a characteristic immunotype

    Hirabayashi Shinsuke , Ohki Kentaro , Nakabayashi Kazuhiko , Ichikawa Hitoshi , Momozawa Yukihide , Okamura Kohji , Yaguchi Akinori , Terada Kazuki , Saito Yuya , Yoshimi Ai , Ogata-Kawata Hiroko , Sakamoto Hiromi , Kato Motohiro , Fujimura Junya , Hino Moeko , Kinoshita Akitoshi , Kakuda Harumi , Kurosawa Hidemitsu , Kato Keisuke , Kajiwara Ryosuke , Moriwaki Koichi , Morimoto Tsuyoshi , Nakamura Kozue , Noguchi Yasushi , Osumi Tomoo , Sakashita Kazuo , Takita Junko , Yuza Yuki , Matsuda Koich , Yoshida Teruhiko , Matsumoto Kenji , Hata Kenichiro , Kubo Michiaki , Matsubara Yoichi , Fukushima Takashi , Koh Katsuyoshi , Manabe Atsushi , Ohara Akira , Kiyokawa Nobutaka , 福島 敬

    Fusion genes involving ZNF384 have recently been identified in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia, and 7 fusion partners have been reported. We further characterized this type of fusion gen …

    Haematologica 102(1), 118-129, 2017-01

    IR 

Page Top