Shimauchi Hidetoshi

Articles:  1-1 of 1

  • REPORT OF THE COMMITTEE : Diabetes care providers' manual for disaster diabetes care

    Satoh Jo , Yokono Koichi , Ando Rie , Asakura Toshinari , Hanzawa Kazuhiko , Ishigaki Yasushi , Kadowaki Takashi , Kasuga Masato , Katagiri Hideki , Kato Yasuhisa , Kurosawa Koreyuki , Miura Masanobu , Nakamura Jiro , Nishitsuka Koichi , Ogawa Susumu , Okamoto Tomoko , Sakuma Sadanori , Sakurai Shigeru , Satoh Hiroaki , Shimauchi Hidetoshi , Shimokawa Hiroaki , Shoji Wataru , Sugiyama Takashi , Suwabe Akira , Tachi Masahiro , Takahashi Kazuma , Takahashi Susumu , Terayama Yasuo , Tomita Hiroaki , Tsuchiya Yoko , Waki Hironori , Watanabe Tsuyoshi , Yahata Kazuaki , Yamashita Hidetoshi

    Diabetology international 10(3), 153-179, 2019

Page Top