Ikenaka Yasuhide

Articles:  1-1 of 1

  • Selective aldosterone blocker ameliorates the progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats.

    Noguchi Ryuichi , Yoshiji Hitoshi , Ikenaka Yasuhide , Kaji Kosuke , Shirai Yusaku , Aihara Yosuke , Yamazaki Masaharu , Namisaki Tadashi , Kitade Mitsuteru , Yoshii Junichi , Yanase Koji , Kawaratani Hideto , Tsujimoto Tatsuhiro , Fukui Hiroshi

    Although non-alcoholic steatohepatitis (NASH) may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC), no effective therapeutic modalities have been fully established yet. Recent studies have sho …

    International Journal of Molecular Medicine 26(3), 407-413, 2010-09

    IR 

Page Top