Kaneko Michio

Articles:  1-1 of 1

  • Clinical results of proton beam therapy for advanced neuroblastoma

    Oshiro Yoshiko , Mizumoto Masashi , Okumura Toshiyuki , Sugahara Shinji , Fukushima Takashi , Ishikawa Hitoshi , Nakao Tomohei , Hashimoto Takayuki , Tsuboi Koji , Ohkawa Haruo , Kaneko Michio , Sakurai Hideyuki , 大城 佳子 , 水本 斉志 , 奥村 敏之 , 福島 敬 , 石川 仁 , 橋本 孝之 , 坪井 康次 , 金子 道夫 , 櫻井 英幸

    PurposeTo evaluate the efficacy of proton beam therapy (PBT) for pediatric patients with advanced neuroblastoma.MethodsPBT was conducted at 21 sites in 14 patients with neuroblastoma from 1984 to 2010 …

    Radiation oncology (8), 142, 2013-06

    IR 

Page Top