Nishio Fumihiko

Articles:  1-1 of 1

  • State dependence of climatic instability over the past 720,000 years from Antarctic ice cores and climate modeling

    Kawamura Kenji , Abe-Ouchi Ayako , Motoyama Hideaki , Ageta Yutaka , Aoki Shuji , Azuma Nobuhiko , Fujii Yoshiyuki , Fujita Koji , Fujita Shuji , Fukui Kotaro , Furukawa Teruo , Furusaki Atsushi , Goto-Azuma Kumiko , Greve Ralf , Hirabayashi Motohiro , Hondoh Takeo , Hori Akira , Horikawa Shinichiro , Horiuchi Kazuho , Igarashi Makoto , Iizuka Yoshinori , Kameda Takao , Kanda Hiroshi , Kohno Mika , Kuramoto Takayuki , Matsushi Yuki , Miyahara Morihiro , Miyake Takayuki , Miyamoto Atsushi , Nagashima Yasuo , Nakayama Yoshiki , Nakazawa Takakiyo , Nakazawa Fumio , Nishio Fumihiko , Obinata Ichio , Ohgaito Rumi , Oka Akira , Okuno Jun'ichi , Okuyama Junichi , Oyabu Ikumi , Parrenin Frédéric , Pattyn Frank , Saito Fuyuki , Saito Takashi , Saito Takeshi , Sakurai Toshimitsu , Sasa Kimikazu , Seddik Hakime , Shibata Yasuyuki , Shinbori Kunio , Suzuki Keisuke , Suzuki Toshitaka , Takahashi Akiyoshi , Takahashi Kunio , Takahashi Shuhei , Takata Morimasa , Tanaka Yoichi , Uemura Ryu , Watanabe Genta , Watanabe Okitsugu , Yamasaki Tetsuhide , Yokoyama Kotaro , Yoshimori Masakazu , Yoshimoto Takayasu , 笹 公和

    Climatic variabilities on millennial and longer time scales with a bipolar seesaw pattern have been documented in paleoclimatic records, but their frequencies, relationships with mean climatic state, …

    Science Advances 3(2), e1600446, 2017-02

    IR 

Page Top