Tono Testuya

Articles:  1-1 of 1

  • Nationwide epidemiological survey of idiopathic sudden sensorineural hearing loss in Japan

    Kitoh Ryosuke , Nishio Shin-ya , Ogawa Kaoru , Kanzaki Sho , Hato Naohito , Sone Michihiko , Fukuda Satoshi , Hara Akira , Ikezono Tetsuo , Ishikawa Kotaro , Iwasaki Satoshi , Kaga Kimitaka , Kakehata Seiji , Matsubara Atsushi , Matsunaga Tatsuo , Murata Takaaki , Naito Yasushi , Nakagawa Takashi , Nishizaki Kazunori , Noguchi Yoshihiro , Sano Hajime , Sato Hiroaki , Suzuki Mikio , Shojaku Hideo , Takahashi Haruo , Takeda Hidehiko , Tono Testuya , Yamashita Hiroshi , Yamasoba Tatsuya , Usami Shin-ichi , 原 晃

    Objectives: Using a large-scale nationwide survey database, we investigated the epidemiological characteristics for idiopathic SSNHL in Japan.Methods: The subjects for this analysis were patients regi …

    Acta oto-laryngologica 137(sup565), S8-S16, 2017

    IR 

Page Top