Takahashi Haruo

Articles:  1-1 of 1

  • Idiopathic sudden sensorineural hearing loss and acute low-tone sensorineural hearing loss: a comparison of the results of a nationwide epidemiological survey in Japan

    Yoshida Tadao , Sone Michihiko , Kitoh Ryosuke , Nishio Shin-ya , Ogawa Kaoru , Kanzaki Sho , Hato Naohito , Fukuda Satoshi , Hara Akira , Ikezono Tetsuo , Ishikawa Kotaro , Iwasaki Satoshi , Kaga Kimitaka , Kakehata Seiji , Matsubara Atsushi , Matsunaga Tatsuo , Murata Takaaki , Naito Yasushi , Nakagawa Takashi , Nishizaki Kazunori , Noguchi Yoshihiro , Sano Hajime , Sato Hiroaki , Suzuki Mikio , Shojaku Hideo , Takahashi Haruo , Takeda Hidehiko , Tono Testuya , Yamashita Hiroshi , Yamasoba Tatsuya , Usami Shin-ichi , 原 晃

    Objectives: The aim of this study was to investigate the differences between idiopathic sudden sensorineural hearing loss (SSNHL), and acute low-tone sensorineural hearing loss (ALHL) using the result …

    Acta oto-laryngologica 137(sup565), S38-S43, 2017

    IR 

Page Top