Takimoto Kohei

Articles:  1-1 of 1

  • The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016 (J-SSCG 2016)

    Nishida Osamu , Ogura Hiroshi , Egi Moritoki , Fujishima Seitaro , Hayashi Yoshiro , Iba Toshiaki , Imaizumi Hitoshi , Inoue Shigeaki , Kakihana Yasuyuki , Kotani Joji , Kushimoto Shigeki , Masuda Yoshiki , Matsuda Naoyuki , Matsushima Asako , Nakada Taka-aki , Nakagawa Satoshi , Nunomiya Shin , Sadahiro Tomohito , Shime Nobuaki , Yatabe Tomoaki , Hara Yoshitaka , Hayashida Kei , Kondo Yutaka , Sumi Yuka , Yasuda Hideto , Aoyama Kazuyoshi , Azuhata Takeo , Doi Kent , Doi Matsuyuki , Fujimura Naoyuki , Fuke Ryota , Fukuda Tatsuma , Goto Koji , Hasegawa Ryuichi , Hashimoto Satoru , Hatakeyama Junji , Hayakawa Mineji , Hifumi Toru , Higashibeppu Naoki , Hirai Katsuki , Hirose Tomoya , Ide Kentaro , Kaizuka Yasuo , Kan'o Tomomichi , Kawasaki Tatsuya , Kuroda Hiromitsu , Matsuda Akihisa , Matsumoto Shotaro , Nagae Masaharu , Onodera Mutsuo , Ohnuma Tetsu , Oshima Kiyohiro , Saito Nobuyuki , Sakamoto So , Sakuraya Masaaki , Sasano Mikio , Sato Norio , Sawamura Atsushi , Shimizu Kentaro , Shirai Kunihiro , Takei Tetsuhiro , Takeuchi Muneyuki , Takimoto Kohei , Taniguchi Takumi , Tatsumi Hiroomi , Tsuruta Ryosuke , Yama Naoya , Yamakawa Kazuma , Yamashita Chizuru , Yamashita Kazuto , Yoshida Takeshi , Tanaka Hiroshi , Oda Shigeto , 長谷川 隆一

    Background and purposeThe Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016 (J-SSCG 2016), a Japanese-specific set of clinical practice guidelines for sepsis and sep …

    Journal of Intensive Care 6(7), 2018-02

    IR 

Page Top