Morita Eishin

Articles:  1-1 of 1

  • Outbreak of immediate-type hydrolyzed wheat protein allergy due to a facial soap in Japan

    Yagami Akiko , Aihara Michiko , Ikezawa Zenro , Hide Michihiro , Kishikawa Reiko , Morita Eishin , Chinuki Yuko , Fukutomi Yuma , Urisu Atsuo , Fukushima Atsuki , Itagaki Yasuharu , Sugiura Shin-ichi , Tanaka Hiroyuki , Teshima Reiko , Kato Zenichiro , Noguchi Emiko , Nakamura Masashi , Saito Hirohisa , Matsunaga Kayoko , 野口 惠美子

    Journal of Allergy and Clinical Immunology 140(3), 879-881.e7, 2017-09

    IR 

Page Top