Yanagita Motoko

Articles:  1-1 of 1

  • Guidelines for treatment of renal injury during cancer chemotherapy 2016

    Horie Shigeo , Oya Mototsugu , Nangaku Masaomi , Yasuda Yoshinari , Komatsu Yasuhiro , Yanagita Motoko , Kitagawa Yuko , Kuwano Hiroyuki , Nishiyama Hiroyuki , Ishioka Chikashi , Takaishi Hiromasa , Shimodaira Hideki , Mogi Akira , Ando Yuichi , Matsumoto Koji , Kadowaki Daisuke , Muto Satoru , 西山 博之

    Clinical and experimental nephrology 22(1), 210-244, 2018-02

    IR 

Page Top