Okita Yutaka

Articles:  1-1 of 1

  • Annual report by The Japanese Association for Thoracic Surgery

    Masuda Munetaka , Endo Shunsuke , Natsugoe Shoji , Shimizu Hideyuki , Doki Yuichiro , Hirata Yasutaka , Kobayashi Junjiro , Motomura Noboru , Nakano Kiyoharu , Nishida Hiroshi , Okada Morihito , Saiki Yoshikatsu , Saito Aya , Sato Yukio , Tanemoto Kazuo , Toh Yasushi , Tsukihara Hiroyuki , Wakui Shinji , Yokomise Hiroyasu , Yokoi Kohei , Okita Yutaka , 佐藤 幸夫

    All data regarding cardiovascular surgery and thoracic surgery were obtained from NCD, whereas data regarding esophageal surgery were collected from survey questionnaire by The Japanese Association fo …

    General thoracic and cardiovascular surgery 66(10), 581-615, 2018-10

    IR  Ichushi Web 

Page Top