Nobuo Yaegashi

Articles:  1-1 of 1

  • Analysis of gastric-type mucinous carcinoma of the uterine cervix — An aggressive tumor with a poor prognosis: A multi-institutional study

    佐藤 豊実 , Shin Nishio , Yoshiki Mikami , Hideki Tokunaga , Nobuo Yaegashi , Toyomi SATOH , Motoaki Saito , Aikou Okamoto , Takahiro Kasamatsu , Tsutomu Miyamoto , Tanri Shiozawa , Yumiko Yoshioka , Masaki Mandai , Atsumi Kojima , Kazuhiro Takehara , Eisuke Kaneki , Hiroaki Kobayashi , Tsunehisa Kaku , Kimio Ushijima , Toshiharu Kamura

    ObjectiveGastric-type mucinous carcinoma (GAS) is a novel variant of mucinous carcinoma of the uterine cervix. As shown in the original Japanese group description, in recent studies, GAS represents a …

    Gynecologic oncology 153(1), 13-19, 2019-04

    IR 

Page Top