Kent Doi

論文一覧:  1件中 1-1 を表示

  • The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016 (J-SSCG 2016)

    Osamu Nishida , Hiroshi Ogura , Moritoki Egi , Seitaro Fujishima , Yoshiro Hayashi , Toshiaki Iba , Hitoshi Imaizumi , Shigeaki Inoue , Yasuyuki Kakihana , Joji Kotani , Shigeki Kushimoto , Yoshiki Masuda , Naoyuki Matsuda , Asako Matsushima , Taka-aki Nakada , Satoshi Nakagawa , Shin Nunomiya , Tomohito Sadahiro , Nobuaki Shime , Tomoaki Yatabe , Yoshitaka Hara , Kei Hayashida , Yutaka Kondo , Yuka Sumi , Hideto Yasuda , Kazuyoshi Aoyama , Takeo Azuhata , Kent Doi , Matsuyuki Doi , Naoyuki Fujimura , Ryota Fuke , Tatsuma Fukuda , Koji Goto , Ryuichi Hasegawa , Satoru Hashimoto , Junji Hatakeyama , Mineji Hayakawa , Toru Hifumi , Naoki Higashibeppu , Katsuki Hirai , Tomoya Hirose , Kentaro Ide , Yasuo Kaizuka , Tomomichi Kan'o , Tatsuya Kawasaki , Hiromitsu Kuroda , Akihisa Matsuda , Shotaro Matsumoto , Masaharu Nagae , Mutsuo Onodera , Tetsu Ohnuma , Kiyohiro Oshima , Nobuyuki Saito , So Sakamoto , Masaaki Sakuraya , Mikio Sasano , Norio Sato , Atsushi Sawamura , Kentaro Shimizu , Kunihiro Shirai , Tetsuhiro Takei , Muneyuki Takeuchi , Kohei Takimoto , Takumi Taniguchi , Hiroomi Tatsumi , Ryosuke Tsuruta , Naoya Yama , Kazuma Yamakawa , Chizuru Yamashita , Kazuto Yamashita , Takeshi Yoshida , Hiroshi Tanaka , Shigeto Oda

    Journal of Intensive Care 6(7), 1-77, 2018-02-02

    機関リポジトリ  医中誌Web 

ページトップへ