Yamashita Yugo

ID:9000404788581

Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medicine, Kyoto University (2019年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Cancer-Associated Venous Thromboembolism in the Real World ― From the COMMAND VTE Registry ―

    Sakamoto Jiro , Kobayashi Yohei , Toyofuku Mamoru , Izumi Toshiaki , Tada Tomohisa , Chen Po-Min , Murata Koichiro , Tsuyuki Yoshiaki , Saga Syunsuke , Nishimoto Yuji , Sasa Tomoki , Yamashita Yugo , Kinoshita Minako , Togi Kiyonori , Mabuchi Hiroshi , Takabayashi Kensuke , Yoshikawa Yusuke , Shiomi Hiroki , Kato Takao , Makiyama Takeru , Ono Koh , Tamura Toshihiro , Morimoto Takeshi , Nakagawa Yoshihisa , Kimura Takeshi , on behalf of the COMMAND VTE Registry Investigators , Amano Hidewo , Takase Toru , Hiramori Seiichi , Kim Kitae , Oi Maki , Akao Masaharu

    Background:There is a paucity of data on the management and prognosis of cancer-associated venous thromboembolism (VTE), leading to uncertainty about optimal management strategies. Methods and Results …

    Circulation Journal 83(11), 2271-2281, 2019

    IR  J-STAGE 

Page Top